Prekių grąžinimas

Tokiu atveju, jei Pirkėjas įsigyjo prekes sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį naudojant ryšio priemones, taikant taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, parduotų Prekių paslėpti trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Prekės privalo būti grąžintos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Pirkėjas atsisako sudaryti su Pardavėju pirkimo – pardavimo sutartį.

Neužsakomoji Prekė iš Pirkėjo priimama grąžinimui, jeigu:

–       Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta;

–       Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;

–       Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekę lydintis dokumentai;

–       Pirkėjas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

Grąžinamos Prekės priimamos grąžinant Prekes į Pardavėjo buveinės vietą. Visos Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.